Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
BSA-scherm
 • RSS Feed

Last modified on 12/9/2014 5:03 PM by User.

Tags:

BSA-scherm

Naam Datum Voortgang Opmerkingen
Evelien 08-12-2014 Eerste opzet tekst Systematiek van het BSA verder toelichten (zoals de veranderende BSA-statussen) en hoe je dit als gebruiker zelf aan kunt passen.

Het bindend studieadvies komt op verschillende plekken terug in Progress.NET, namelijk:

Op student niveau: STUDENTEN / STUDIEBEGELEIDING / BSA
 
 
Op het aanmeldingenscherm (INSCHRIJVINGEN/ aanmeldingen) onder kolom ‘BSA’.
 
Op het inschrijvingenscherm (INSCHRIJVINGEN/ inschrijvingen) onder kolom: ‘BSA status’.
 
 
 
Voor deze handleiding richten we ons echter alleen op het zogenaamde ‘BSA-scherm’ dat als controlescherm wordt gebruikt.
 

STUDIEVOORTGANG / BSA scherm

Filters:

Bovenaan het scherm staan de verschillende filters die kunnen worden toegevoegd. Zo kunt u bijvoorbeeld enkel de studenten die handmatig gezet zijn laten tonen in het BSA-scherm.
 
Voor meer informatie over het gebruik van filters: zie handleiding 'Filters'.
 

In het scherm staan de volgende kolommen:

 • Student
 • Nummer / Studentnummer
 • BS / BSA Startmoment
 • Medewerker
 • Status:

BN [Moet aan BSA voldoen, in behandeling]

VR [Vrijgesteld van BSA]

VP [Voornemen tot negatief studieadvies]

N  [Negatief studieadvies]

VP [Voorlopig positief studieadvies]

P  [Positief studieadvies]

 • BO / Bijzondere omstandigheden
 • Omschrijving
 • Handm. / Handmatig gezet; wordt niet door de automaat aangepast.
 • Titel (van het studieprogramma)
 • Curriculum
 • SLmv / Studielast met vrijstelling
 • SLzv / Studielast zonder vrijstelling
 • SLbp / Studielast buiten programma
 • CAT / Categorie die een indicatie is voor de studievoortgang
 • AF / Programma is afgerond
 • Ind / Individueel onderdeel
 • ExDat / Examendatum
 • JU / Judicium van het examen

Opties onderaan het scherm:

 • Bijzondere omstandigheden = registreer een bijzondere omstandigheid
 • (BSA) Status aanpassen
 • Handmatig (Wanneer een student eenmaal op ‘Handmatig’ is gezet wordt deze vervolgens niet meer aangepast door het systeem en zal deze dus handmatig moeten worden bijgehouden.)
 • Agent = forceer een systeem synchronisatie bij een actieve student
 • Update = gegevens ophalen van een niet-actieve student
 • Communicatie (naar geselecteerde student)
 • Multiselect: Hiermee kunt u meerdere studenten selecteren en voor hen de verschillende acties (Bijzondere omstandigheden, Status aanpassen, Handmatig, Communicatie) in één keer uitvoeren.
 • Communicatie (naar iedereen)
 • Exporteren = maak een export (spreadsheet) van alle gegevens in het BSA-scherm