Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Toevoegen notitie
  • RSS Feed

Last modified on 2/13/2015 1:40 PM by User.

Tags:

Toevoegen notitie

Naam Datum Voortgang Opmerkingen
       
Kris      

In Progress.NET kunnen op studentniveau onder verschillende tabbladen notities worden gemaakt. We onderscheiden hier echter twee 'typen' notities: de algemene notities (over de onderwerpen Inschrijvingen, Studievoortgang en Financieel) en de gespreksnotities (voornamelijk bedoeld voor studieadviseurs om privacy-gevoelige informatie over de Studiebegeleiding van een student op te slaan).

Algemene notities 

Deze notities kunnen op studentniveau zowel binnen het tabblad Inschrijvingen, als de tabbladen Studievoortgang en Financieel worden gemaakt. In onderstaande schermvoorbeeld is gekozen voor het tabblad Studievoortgang:

Door te klikken op 'Toevoegen' kan een notitie worden aangemaakt. Nadat een notitie is aangemaakt kunnen vervolgens ook nog één of meerdere bijlages worden toegevoegd aan de notitie. Selecteer hiervoor de notitie en klik onder 'Notitie bijlagen' op 'Toevoegen':

Gespreksnotities

We beschouwen de gespreksnotities als een apart 'type' notities omdat deze notities privacy-gevoelige informatie over de student kunnen bevatten en daarom niet voor iedere medewerker toegankelijk mogen zijn. Om deze reden moeten voor het inzien en maken van gespreksnotities ook aparte rechten worden aangevraagd bij de facultaire contactpersoon Progress.NET.

Mits dus in het bezit van de juiste rechten kunnen eventuele gespreksnotities worden opgevraagd en aangemaakt op studentniveau onder Studiebegeleiding -> Gespreksnotities:

Het aanmaken van gespreksnotities gaat (net als het aanmaken van 'algemene' notitie) via de knop 'Toevoegen'. Door hierna een organisatieniveau te kiezen kan de maker van notitie bepalen met wie deze notitie gedeeld kan worden:

Alleen medewerkers die beschikken over de juiste rol (het kunnen inzien en maken van gespreksnotities) én toegang hebben tot de hier aangegeven 'organisatietak' (deze komt overeen met de organisatieboom links in beeld) kunnen deze notitie inzien. Ook aan een gespreksnotitie kunnen, na het aanmaken ervan, één of meerdere bijlagen worden toegevoegd (ook eenzelfde manier als bij de 'algemene' notities: via 'Notitie bijlagen' -> 'Toevoegen'). 

Medewerkers die niet bevoegd zijn de gespreksnotities te kunnen gebruiken zullen onderstaande melding in beeld krijgen bij het raadplegen van de gespreksnotities: