Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Filters
  • RSS Feed

Last modified on 12/5/2014 2:12 PM by User.

Tags:

Filters

Naam Datum Voortgang Opmerkingen
Bart 21-11 eerste draft  
       

Filters

Met progress.NET is het mogelijk om de verschillende lijsten met resultaten te filteren. Deze filters zijn te vinden en te gebruiken op allerlei pagina's in progress.NET. Deze handleiding gebruikt het tabblad Inschrijvingen en dan het onderdeel Aanmeldingen, maar deze informatie is algemeen toepasbaar op alle plaatsen waar filters gebruikt kunnen worden.

Er zijn 2 soorten filters, voorgedefinieerd en zelfgemaakt. Zelfgemaakte filters kunnen worden worden opgeslagen voor later gebruik.

Het laatst ingestelde filter wordt opgeslagen in de sessie van de gebruiker. Dat betekent dat Progress.NET het laast ingestelde filter onthoud, en bij opnieuw inloggen direct toepast. Het maakt hierbij niet uit of het een standaard- of eigengemaakt filter is.

Voorgedefinieerde filters zijn rechtstreeks te gebruiken door de dropdownmenus boven de resultaten. Bij aanmeldingen is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde status te selecteren, of een bepaald collegejaar. Het is ook mogelijk om een combinatie van deze filters te maken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf filters te definiëren. gebruik hiervoor op de knop link 'filter toevoegen' boven de lijst met resultaten. Deze link is op sommige pagina's ook zichtbaar als er geen standaard filters beschikbaar zijn.

Na het klikken verschijnen er 3 invoervelden:

Soort vergelijking Waarde / Column  
is een keuzelijst met alle kolommen die in het huidige overzicht staan en eventueel andere informatie waarop gefilterd zou kunnen worden.

Het soort vergelijking dat moet worden toegepast. Voor getallen en datums zijn dat o.a  "=" ," <"  en "<=" , voor tekstvakken o.a. "=" en "contains".

Er zijn ook opties die eindigen op 'column', bijvoorbeeld "= column". Bij het selecteren een van deze opties, verandert het het laatste vakje in een keuzelijst van kolommen

Waarde: De waarde waarmee vergeleken moet worden. Bijvoorbeeld een datum, een (deel van een) naam of een collegejaar

 

column: Een kolom waarmee vergeleken moet worden.  
Voorbeelden  
Student Starts with Ber Zoek in de kolom Student op namen die beginnen met 'Ber', bijvoorbeeld Berends
Nummer  >= 2345192 Zoek in de kolom Student naar nummers groter dan of gelijk aan 2345192
Nummer in 2247321
2867702

Vergelijk de kolom Nummer met elk van deze waarden.

Dit resulteert in het tonen van de 2 studenten met deze nummers.

Klik na het invullen van deze waarden op 'ok' om het filter toe te passen. In het geval van het voorbeeld verschijnt er dan een lijst van alle studenten waarvan de achternaam begint met 'Ber'.

Het is mogelijk om een combinatie van eigen filters te maken en deze combinatie op te slaan voor later gebruik, klik hiervoor na het toevoegen van het eerste filter nog eens op 'filter toevoegen'. Deze filters kunnen gecombineerd worden dmv AND (beide criteria moeten waar zijn) en OR (1 van de criteria moet waar zijn, beide mag ook).

Als een filter is toegevoegd is deze te wijzigen of te verwijderen door op het (deel van het) filter te klikken.

Als je (een combinatie van) eigen filters wilt opslaan, klik dan op filter opslaan. Nu kun je het een naam geven en bewaren.

Om een filter te maken dat alle inschrijvingen in het kalenderjaar 2014 selecteert, maak eerst een filter met

Aanmelddatum >= 1-1-2014

Dit selecteert alle aanmelddata vanaf 1 januari 2014. Om de selectie nu te beperken tot 2014, voeg nog een filter toe en combineer deze met AND

Aanmelddatum < 1-1-2015

Dit selecteert alle data voor 1 januari 2015. De combinatie van deze filters levert nu precies alle studenten waarvan de aanmelding in 2014 is. NB. Als tweede filter kan ook gekozen worden voor

Aanmelddatum <=

31-12-2014

 

Vanaf nu is het mogelijk om dit filter te gebruiken door op 'filter laden' te klikken en de naam van het opgeslagen filter te kiezen.