Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Invoeren van beoordelingen
  • RSS Feed

Last modified on 2/2/2015 12:55 PM by User.

Tags:

Invoeren van beoordelingen

Invoeren beoordeling student

Bij het invoeren van beoordelingen van studenten zijn er verschillende mogelijkheden. Het is mogelijk om een beoordeling voor één student in te voeren, maar ook de beoordeling van meerdere studenten tegelijk. Deze handleiding behandelt de verschillende mogelijkheden.

Beoordeling van 1 student invoeren vanuit 'Beoordelingen'

Nodig:
Afnamedatum
studentnummer
vakcode
beoordeling(cijfer)

Zoek de beoordelingen van de student. Voor uitgebreide uitleg zie de handleiding 'Studentresultaten raadplegen'. Er verschijnt een lijst met eerder ingevoerde beoordelingen. Klik op het linkje 'toevoegen' onderaan deze lijst. Het formulier om een studentbeoordeling in te voeren verschijnt. Het begint met het zoeken van een vak, en telkens als er informatie is ingevuld wordt het formulier iets verder zichtbaar.

Vul de vakcode in en klik op zoeken.  Geef met 'in pakket' aan of er uitsluitend gezocht moet worden in het al ingevulde studieprogramma. Zoeken op een deel van een vakcode kan door te beginnen met een dakje (^).

Selecteer in het nieuw verschenen veld 'vak' het juiste vak uit de lijst. Nu kunnen de afnamedatum en beoordeling ingevuld worden.

Eventueel kan de verantwoordelijke docent geselecteerd worden. Klik op 'Bewaar' om de beoordeling op te slaan. De beoordeling is toegevoegd.

Beoordeling van 1 student toevoegen vanuit 'Programma'

Nodig:
Afnamedatum
studentnummer
vaknaam of vakcode
beoordeling(cijfer)

Zoek de Studieprogramma  van de student. Voor uitgebreide uitleg zie de handleiding 'Studentresultaten bekijken'. Het studieprogramma van de student verschijnt. Selecteer het vak uit de lijst door op de naam van het vak te klikken (Niet op de vakcode!). Een zwart pijltje aan het begin van de regel markeert het geselecteerde vak. Klik op het linkje 'Toevoegen beoordeling' onderaan de lijst. Er verschijnt een formulier om een resultaat in te voeren waarbij de student en het vak al ingevuld zijn. Vul de datum, beoordeling en eventueel de verantwoordelijke docent in en klik op 'Bewaar'. De beoordeling is toegevoegd.

Individuele beoordeling toevoegen

Nodig:
Afnamedatum
Studentnummer
Vaknaam NL + EN
Vakcode
Studielast
beoordeling(cijfer)

Zoek de beoordelingen van de student: (Studenten -> Studievoortgang -> Beoordeling) Voor uitgebreide uitleg zie de handleiding 'Studentresultaten bekijken'. Er verschijnt een lijst met eerder ingevoerde beoordelingen.

Klik op het linkje 'Voeg individuele beoordeling toe' onderaan deze lijst.

Er verschijnt een formulier om het vak aan te maken en het resultaat van de student daaraan te koppelen. Vul dit formulier in en klik op 'voeg toe'. De lijst met beoordelingen verschijnt. De individuele beoordeling is nu toegevoegd.

Beoordeling toevoegen van meerdere studenten tegelijk (Batch)

Nodig:
Afnamedatum
Lijst met studentnummers en beoordeling, bijvoorbeeld in Excel of .csv formaat.
Vaknaam of vakcode

Ga in het hoofdtabblad naar 'Studievoortgang' en zoek het vak door de naam of vakcode in te vullen in het zoekvak en selecteer het vak uit de lijst. Zorg dat in de tweede rij tabbladen 'Resultaten' geselecteerd is. In het midden verschijnt een scherm met 3 vakken: 'Toetsen', 'Verdeling van beoordelingen' en Beoordelingen.

Het vak toetsen geeft de data weer waarop een toets is toegevoegd en het aantal beoordelingen dat is ingevuld voor die toets. Er is maximaal 1 toets per dag.

Batch beoordelingen zijn alleen toe te voegen aan een bestaande toets(datum). Als deze nog niet bestaat, kun je deze toevoegen door onderaan de lijst met data op 'toevoegen' te klikken.

Selecteer de toets(datum) waaraan beoordelingen toegevoegd moeten worden. Onder het kopje 'Beoordelingen' verschijnen alle eerder ingevulde beoordeling voor deze toets. Om beoordelingen toe te voegen, klik je onderaan deze lijst op 'Batch toevoegen'. Er verschijnt een tekstvak waar de beoordelingen kunnen worden ingevuld. Elke regel dient te beginnen met een studentnummer (met of zonder s), gevolgd door de beoordeling. Als scheidingsteken kunnen gebruikt worden: ';' en 'tab'. Het is ook mogelijk om rechtstreeks kolommen uit bijvoorbeeld Excel of een CSV-bestand te selecteren, kopiëren en plakken in het tekstvak. Er wordt dan automatisch voor de juiste scheidingstekens gezorgd.

Klik op verwerk import om de beoordelingen in te voeren. De beoordelingen worden toegevoegd en het scherm met toetsdata wordt weergegeven. Mocht er een fout optreden bij het verwerken, bijvoorbeeld een niet bestaand studentnummer, dan blijft het formulier zichtbaar. In het tekstvak staan de regels die niet verwerkt zijn en erboven staat voor elke niet-verwerkte regel een foutmelding die aangeeft waarom het verwerken niet gelukt is.

Niet-eigen student beoordeling toevoegen

Nodig:
Afnamedatum
Lijst met studentnummers en beoordeling, bijvoorbeeld in Excel of .csv formaat.
Vaknaam of vakcode

Ga in het hoofdtabblad naar 'Studievoortgang' en zoek het vak door de naam of vakcode in te vullen in het zoekvak en selecteer het vak uit de lijst. Zorg dat in de tweede rij tabbladen 'Resultaten' geselecteerd is. In het midden verschijnt een scherm met 3 vakken: 'Toetsen', 'Verdeling van beoordelingen' en Beoordelingen.

Het vak toetsen geeft de data weer waarop een toets is toegevoegd en het aantal beoordelingen dat is ingevuld voor die toets. Er is maximaal 1 toets per dag.

Selecteer de toets(datum) waaraan beoordelingen toegevoegd moeten worden of maak een nieuwe toetsdatum aan. Onder het kopje 'Beoordelingen' verschijnen alle eerder ingevulde beoordeling voor deze toets.

Om 1 beoordeling te kunnen toevoegen, klik je onderaan deze lijst op 'toevoegen'. Er verschijnt een vakje waar je een studentnummer in kunt vullen. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om een resultaat op te voeren. 

Om meerdere beoordelingen van niet-eigen studenten in te vullen, kun je voorgaande stappen volgen van 'Beoordeling toevoegen van meerdere studenten tegelijk (Batch)'. De lijst kan bestaan uit een aantal niet-eigen studenten, maar kan ook gemengd zijn met eigen studenten.