Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Maken cijferlijst
  • RSS Feed

Last modified on 2/11/2015 3:00 PM by User.

Tags:

Maken cijferlijst

Cijferlijst voor een student maken.

Het maken van een cijferlijst voor een student valt onder communicatie.

Om een cijferlijst van een student te genereren, ga naar de resultaten van een student (handleiding studentresultaten raadplegen.)

 

Selecteer de vakken die op de lijst moeten worden weergegeven. Met de knop 'Selecteer (hoofd)vakken en subonderdelen' worden alle (hoofd)vakken die voldoende zijn afgerond geselecteerd. 

Tip: wil je een bepaalde selectie weergeven, gebruik dan de filters om bv een bepaalde periode aan te geven. 

Als de juiste vakken geselecteerd zijn, klik op Communicatie onderaan de lijst.

Er kan nu een scope geselecteerd worden.

 

De eerste twee worden het meest gebruikt.
-Inschrijving: Een reguliere cijferlijst met de resultaten van de geselecteerde vakken
-Examen: Een cijferlijst die bij een (Propedeutisch) examen hoort. Hierbij hoort een geregistreerde examendatum. Deze wordt ook op de cijferlijst weergegeven.
- Niet regulier: Een cijferlijst voor studenten die niet-regulier staan ingeschreven.

Let erop dat je bij studenten met meerdere inschrijvingen kiest voor één bepaalde inschrijving. Vooral voor studenten die bij verschillende faculteiten studeren, heeft dit oa invloed op de header.

In het formulier dat nu verschijnt, kies bij medium post. Kies bij brief 'Studieresultaten ', of 'Studieresultaten Ondertekend'. Heb je bij de inschrijving gekozen voor 'Niet-Regulier', kies dan ook hier voor 'Studieresultaten niet regulier' en haal het vinkje bij 'Uniek' weg. Klik op genereer om de cijferlijst aan te maken.
 

   

De gegenereerde cijferlijst is nu te vinden onder het kopje communicatie in het menu links. Vanaf hier is het mogelijk om de cijferlijst te downloaden en uit te printen.

Tip: Je kunt via een programma een cijferlijst maken. Wanneer je dus gebruik maakt van propedeuseprogramma's kun je bij de student vanuit programma een cijferlijst maken.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om cijferlijsten aan te maken voor een Bachelor- of Masterbul. Dit is nog in ontwikkeling.