Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Versturen communicatie
  • RSS Feed

Last modified on 2/25/2015 4:31 PM by User.

Tags:

Versturen communicatie

Je kunt vanuit bijna elke lijst in Progress berichten  naar (ex-)buistudenten versturen. Dat gaat via de knoppen “Communicatie” onderaan de lijst.

Ga naar “Inschrijvingen” en daarbinnen weer “Inschrijvingen”. Selecteer in de organisatieboom een organisatie (bijvoorbeeld een faculteit). Gebruik de standaard filters om de lijst met inschrijfregels te filteren op bijvoorbeeld de inschrijvingen van één opleiding.

Onder het paginanummer en het totaal aantal geselecteerde inschrijvingen staan drie rijen met opties.

1. De eerste rij heeft betrekking op de gele geselecteerde student,

  

2. de tweede rij op de studenten die met de zwarte bolletjes zijn geselecteerd,

3. en de derde rij op de gehele selectie(Alle pagina’s met studenten).

Op iedere rij staat de optie ‘Communicatie’. Deze knop opent een nieuw venster van waaruit je een bepaalde vorm van communicatie kan versturen.

Op deze pagina ziet u meerdere dropdown-velden met keuzemogelijkheden, een aantal lege tekstvakken en een groot vak voor de inhoud van het bericht. Het veld ‘Type’ bepaalt wat voor soort bericht het is en op basis van het geselecteerde type kan ook een sjabloon gebruikt worden. Het veld ‘Medium’ bepaalt het type bericht dat verzonden wordt.

Brieven

Dit type medium genereert een .PDF versie van een brief die vervolgens uitgeprint kan worden. Voor een brief kan alleen een sjabloon aangegeven worden. Voor bepaalde brieven moet nog een extra veld ingevuld worden met aanvullende informatie, zoals een contactpersoon of een deadline.

E-mail

 In het veld ‘Afzender’ wordt de versturende persoon of instantie bepaald. Als er voor het geselecteerde type sjablonen beschikbaar zijn dan kunnen deze geselecteerd worden in het veld ‘Mededeling’. Als u ervoor kiest om geen sjabloon te gebruiken dan moet u een eigen onderwerp en tekst invullen. Het is eventueel ook mogelijk om veranderingen te maken in een bestaand sjabloon. Bijlage biedt de mogelijkheid om, naast het zelf uitkiezen van een bestand, ook een brief toe te voegen als PDF zonder deze fysiek te verzenden.

Studielink

Dit medium maakt het mogelijk om een Studielink bericht te versturen. Dit bericht wordt verzonden als een gewone e-mail en is tevens zichtbaar in Studielink. Voor een Studielink bericht gelden grofweg dezelfde regels als voor brieven, met de uitzondering dat er geen afzender of antwoordadressen of bijlagen in te voeren zijn, en dat het bericht een maximum van 2000 tekens bevat.

SMS

Dit medium maakt het mogelijk om een SMS te sturen. Het is in een SMS alleen mogelijk om een korte afzender en een kort bericht van maximaal 160 tekens in te voeren. Aan het versturen van een SMS zijn kosten verbonden voor de faculteit of dienst. Informeer naar deze mogelijkheden bij uw functioneel beheerder van Progress.NET.

Versturen van communicatie

Het genereren van voorbeelden werkt alleen voor PDF bijlagen. Om communicatie te versturen zijn er twee mogelijkheden. De eerste is het aanvinken van ‘Direct versturen’ en op ‘Genereer’ te klikken. Het bericht wordt dan direct verzonden. Let op: dit betekent dat het bericht niet gecontroleerd kan worden en eventuele fouten niet hersteld kunnen worden. Indien het vakje ‘Direct versturen’ niet aangevinkt wordt dan komt het bericht in een wachtrij. Boven in beeld verschijnt dan ‘X bericht(en) niet verstuurd’

Als u op hier op klikt dan krijgt u een overzicht van de nog te versturen documenten. Als het om een individueel bericht gaat dan kunt u door het bericht te selecteren en op 'Wijzigen' te klikken het bericht inzien, eventueel aanpassen en versturen door een vinkje in het hokje 'verstuur' te zetten. Indien het om een bericht gaat dat naar een groep studenten is verzonden dan selecteert u eerst de optie 'Groep' om de berichten te verzenden en te controleren.

Als u de optie 'Direct versturen' wel aangevinkt laat dan worden de berichten direct verzonden, zonder dat deze nog geraadpleegd en aangepast kunnen worden.

De optie 'Uniek' controleert of er al een bericht verzonden is met hetzelfde Type als het te verzenden bericht. Dat betekent dat een student die eerder een bericht heeft ontvangen van, bijvoorbeeld, het type 'Positief studieadvies' ongeacht de inhoud het nieuwe bericht niet ontvangt indien die hetzelfde type kent.