Wiki

New Case Case Status
Log In

Wiki

 
Aanmaken nieuw onderwijsprogra…
  • RSS Feed

Last modified on 11/14/2014 12:44 PM by User.

Tags:

Aanmaken nieuw onderwijsprogramma of onderwijsonderdeel ([deel]vak of keuzegroep)

Het is in Progress.NET mogelijk om eenvoudig vakken en overzichtelijke onderwijsprogramma's te maken. Om te beginnen ga je via het hoofdmenu bij het hoofdonderdeel 'Studievoortgang' naar het subonderdeel 'Onderwijs' in het menu links. Er verschijnt nu een zoekbalk waarin je kunt zoeken naar bestaande onderdelen om ze te bekijken en eventueel te wijzigen. Via de knop 'Toevoegen' open je een pagina waarop je een programma kan aanmaken. 

 

In Progress.NET is er geen wezenlijk verschil tussen het aanmaken van vakken en het aanmaken van een programma. Een onderwijs programma bestaat uit een grote hoeveelheid onderdelen die aan elkaar gekoppeld worden. 

 

 

Je ziet nu een pagina voor je met een groot aantal velden. Als de naam van een veld onderstreept is met een stippellijn dan kun je extra informatie krijgen door de muis over de naam te houden. De velden die vereisten stellen aan resultaten kunnen naar wens ingevuld of leeg gelaten worden. Alleen de velden die gemarkeerd zijn met een zwart puntje moeten verplicht ingevuld worden. Het veld 'soort' geeft aan wat voor type onderdeel het is, zoals een programma, vak of minor. Het veld studielast bevat de studielast in uren.  Deze studielast wordt vervolgens binnen Progress.NET aangeduid in ECTS (1ECTS = 28 uur)

 

Om het onderdeel op te slaan druk je op de knop 'bewaar'.

 

De ingevoerde studielast bepaalt wanneer een programma als 'AF' wordt weergegeven, zodat bijvoorbeeld een diploma kan worden aangevraagd. Voor meer informatie en een voorbeeld raadpleeg de handleiding 'Propedeusebepaling'.

 

Je komt nu terug in het overzichtsscherm met links de zoekbalk, en rechts de inhoud van het onderdeel. Om vakken toe te voegen aan een programma ga je naar 'Koppelingen'. Er zijn twee manieren om vakken te koppelen.  In de eerste plaats is het mogelijk om via de knop 'Zoek om te koppelen' een bestaand vak of onderdeel te zoeken en toe te voegen aan het programma. Het is ook mogelijk om direct een vak of onderdeel aan te maken dat automatisch gekoppeld wordt, via de knop 'Voeg subonderdeel toe en koppel'. 

 

 

Om een vak of onderdeel vrijwillig te maken in plaats van verplicht selecteer je het vak en druk je op 'Wijzigen'. In het scherm dat verschijnt vink je 'verplicht' uit en klik je op 'bewaar'.

 

Het is ook mogelijk om bestaande programma's te kopiëren naar een nieuw jaar met de knop 'Kopieer'.